Liham Para sa Isang (Bagong) Residente

Dear "walang-kwentang, walang-alam na Resident" Self, Hello. Kumusta na? Pagod na pagod ka na? Titigil ka na ba? Mas madaling sumuko. Mas madaling talikuran ang mga pagsubok at mga bunganga ng mga taong palagi na lang galit sa iyo na parang wala ka nang nagawang tama (o mga taong akala nila ay palagi na lang …